Våre Tilbud

 
Døgnrehabilitering

Åstveit Helsesenter er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Vest om 54 Døgnplasser, hvorav 6 plasser er innen Arbeidsrettet rehabilitering og 7 plasser er for pasienter med noe forsterket hjelpebehov.

Vi tilbyr spesialisert tverrfaglig rehabilitering og har følgende faggrupper: leger, fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleiere og hjelpepleiere. I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp en individuell behandlingsplan med definerte mål. Behandlingsplanen tilpasses individuelt etter forutsetninger og behov. Hovedmålet med rehabiliteringsoppholdet vil være å bedre/ gjenvinne funksjon og få oppleve mestring, aktivitet og deltakelse slik at livskvaliteten økes.

I tillegg til individuell oppfølging har vi også undervisning, samt ulike gruppetilbud som fellestrim, turgruppe, hjertegruppe, hoftetreningsgruppe, balansegruppe, fallforebyggende gruppe og trappetrening.

Det gis tilbud om 2 uker rehabiliteringsopphold, med mulighet for forlengelse eller forkortelse basert på en tverrfaglig vurdering i samråd med pasient.
Døgnpasienter får tildelt enkeltrom med eget bad og spiser alle måltider på huset. Vi har eget kjøkken som lager og serverer god hjemmelaget mat og eget rengjøringspersonell som sørger for at det er rent og pent.

Praktisk informasjon til deg som skal til rehabilitering ved Åstveit Helsesenter:

  • Ta med gode sko til inne- og utebruk
  • Ta med ledig tøy/ treningstøy og evt turklær
  • Ta med egne medisiner
  • For å søke om et rehabiliteringsopphold ved Åstveit Helsesenter se søknadsskjema under LINKER. Du kan henvises direkte fra sykehus dersom du er inneliggende pasient eller via søknad til Regional vurderingseining for rehabilitering gjennom fastlegen din.
  • Egenandelen er på NOK 138; per døgn inntil frikort 2 er oppnådd.


 

 

 
KONTAKT OSS Åstveit Helsesenter AS
Åstveitveien 73-5106
ØVRE ERVIK
Telefaks : 55 53 97 01
post@astveithelsesenter.no
Telefon: +47 55 53 97 00
   
Design|CMS: Netnor