Våre Tilbud

 
Dagrehabilitering


 

DAGREHABILITERING
Åstveit Helsesenter er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Vest om 10 dagplasser for rehabilitering.
Vi tilbyr spesialisert tverrfaglig rehabilitering og har følgende faggrupper: leger, fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleiere og hjelpepleiere. I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp en individuell behandlingsplan med definerte mål.
Behandlingsplanen tilpasses individuelt etter forutsetninger og behov.
Hovedmålet med rehabiliteringsoppholdet vil være å bedre/ gjenvinne funksjon og få oppleve mestring, aktivitet og deltakelse slik at livskvaliteten økes.

Vi har rehabiliteringstilbud som retter seg mot:

 • Ortopediske lidelser (nyopererte, samt skader i hofte, kne, ankel, skulder, rygg m.m)
 • Muskel- skjelettlidelser (akutte/kroniske smertetilstander, revmatisme, osteoporose)
 • Nevrologiske lidelser som MS, Parkinson, CP, nevropati, samt nevrologiske utfall etter hjerneslag.
 • Hjertesykdom (nyopererte og kroniske)
 • Lungesykdom (nyopererte og kroniske)
 • Mage/tarmsykdom (nyopererte)
 • Kreftsykdom (større operasjoner/ omfattende kreftbehandling)

Tilbudet består av:

 • Kartlegging
 • Trening i sal etter individuelt tilpasset treningsprogram med fysioterapeut
 • Individuell oppfølging fra sykepleier og fysioterapeu, samt lege og ergoterapeut ved behov
 • Fellestrening
 • Avspenning
 • Mulighet for hvile i eget rom
 • Tur ute
 • Undervisning i tema som fysisk aktivitet, ernæring/kostholdsveiledning, fallforebygging og legens time.
 • Sosialt samvær
 • Egentrening


Det gis tilbud om et 4 ukers rehabiliteringsopphold, hvor pasienten går 3 og 2 dager pr uke, til sammen 10 ganger. Pasientene kommer til dagrehabilitering kl. 09.00 og reiser hjem kl. 14.00 Det blir servert ett måltid pr. dag i tillegg til kaffe/te og frukt.


Praktisk informasjon til deg som skal til dagrehabilitering ved Åstveit Helsesenter:

 • Ta med gode sko til inne- og utebruk
 • Bruk ledig tøy/ treningstøy og ta med klær til utebruk
 • Ta med egne medisiner
 • Egenandelen er på NOK 138; per døgn inntil frikort 2 er oppnådd.
 • Transport blir bestilt av sykepleier ved senteret via Pasientreiser og koster kr. 135,- pr tur inntil frikort 1 er oppnådd.

Du kan:

 • henvises direkte fra sykehus
 • henvises via døgntilbud på Åstveit Helsesenter
 • eller via søknad til Regional vurderingseining for rehabilitering gjennom fastlegen din.

For å søke om plass ved dagrehabiliteringen ved Åstveit Helsesenter:
 

 • Fra primærhelsetjenesten via Regional vurderingseining
  Adr: Regional Vurderingseining for rehabilitering
          Østre Nesttunvei 2, 5221 Nesttun

                     Søknadsskjema finnes på: helse-vest.no/Sider/side.aspx
 

 

 
KONTAKT OSS Åstveit Helsesenter AS
Åstveitveien 73-5106
ØVRE ERVIK
Telefaks : 55 53 97 01
post@astveithelsesenter.no
Telefon: +47 55 53 97 00
   
Design|CMS: Netnor