Åstveit Helsesenter ligger i naturskjønne omgivelser ved sjøen i Åsane i Bergen

Åstveit Helsesenter har avtale med Helse Vest om å yte spesialisert rehabilitering både til døgnpasienter, til dagpasienter og til pasienter innen ordningen Raskere Tilbake.

Arbeidsrettet Rehabilitering

Personer som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt kan få tilbud om raskere behandling gjennom ordningen Raskere tilbake.

Les mer

Dagrehabilitering

Åstveit Helsesenter tilbyr spesialisert rehabilitering som er tilpasset pasientens behov.

Les mer

Døgnrehabilitering

Målet med rehabiliteringsoppholdet er at pasienten skal oppnå best mulig funksjons – og mestringsevne.

Les mer

Hva skjer på Åstveit Helsesenter

13

April

2017


Søkerrutiner

Søknad fra sykehus sendes direkte til institusjon på eget søknadskjema. Søknadsk..

13

April

2017


Arbeidsrettet Rehabiliter..

Personer som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt kan få tilbud om..