Faginformasjon

Åstveit Helsesenter er en privat rehabiliteringsinstitusjon som har samarbeidsavtale med Helse Vest. For at vi skal ha et godt samarbeid med sykehusene og andre samarbeidspartnere, har vi samlet noe informasjon som er nyttig å vite før pasientene kommer til oss. Hvilken informasjon pasientene bør få og hva de må ha med seg når de kommer til oss.

  • Egne medisiner for hele oppholdet. eller resepter
  • Nystartede medisiner for ett par dager. Spesielt viktig i forbindelse med helg og høytid
  • Resepter på nystartet medisinering. Spesielt viktig ang. smertestillende, Fragmin og Marevan. Vi henter varer på apotek hver dag, bortsett fra helg
  • Epikrise, fysioterapirapport og sykepleierapport med aktuelle opplysninger, må pasienten ha med seg samt kopi av medikamentkurve
  • Pasienter som bruker hjelpemidler, må ha disse med seg når de kommer til oss. Dersom dere på forhånd vet at pasienten trenger hjelpemidler over tid, bør disse bestilles fra korttidslageret i kommunen før pasienten utskrives fra sykehuset. Vi har et begrenset lager med hjelpemidler til utlån over kortere tid
  • Pasientene må ha med seg alt utstyr til personlig stell, vaskekluter (flere), natt-tøy, gode sko og lett tøy å trene i. Det kan også være greit med yttertøy til å gå ute med
  • Det gis i utgangspunktet tilbud om 2 uker rehabiliteringsopphold, med forlengelse eller forkortelse av oppholdet basert på en fortløpende tverrfaglig vurdering i samråd med pasient
  • Vi er behjelpelig med å ta kontakt med Forvaltningsenheten i kommunen ved behov for tilrettelegging i hjemmet og videre oppfølging. Ved større tilrettelegginger i egen bolig, behov for å søke ny bolig eller kortvarig/permanent institusjonsplass, bør dette være igangsatt fra sykehuset eller primærhelsetjenesten

 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Institusjonsleder       55539790
Sykepleieravdeling   55539793/92
Fysioterapiavdeling  55539794/86

Ergoterapiavdeling  55539795

 

 
KONTAKT OSS Åstveit Helsesenter AS
Åstveitveien 73-5106
ØVRE ERVIK
Telefaks : 55 53 97 01
post@astveithelsesenter.no
Telefon: +47 55 53 97 00
   
Design|CMS: Netnor