Hjertepasienter

Hjerteopererte(ACB-, og klaffeopererte), hjerteinfarkt og hjertesvikt

Kortfattet beskrivelse av ytelse/tilbud:

 • Pasienten får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg inkludert daglig fysioterapi.
  Det utarbeides en behandlingsplan for oppholdet.
 • Opplegget blir gitt av et tverfaglig team bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut.
 • Turgruppe m/fysioterapeut. Fellestrim m/fysioterapeut.
 •  Legetilsyn ved behov

Alle får tilbud om 2 ukers opphold med mulighet for forlengelse ved behov. Dette vurderes ut i fra helsetilstand og forbedringspotensiale.

Fysioterapitilbudet er :

 • Diverse typer øvelsesbehandling
 • Gang- /trapp- /forflytningstrening
 • Funksjonstrening av ADL aktiviteter
 • Utholdenhetstrening
 • Bløtvevsbehandling/ tøyning ved behov
 • instruksjon i - og utvikling av egentreningsprogrammer til
  den enkelte pasient.
 • Sørge for å kontakte videre behandlere når
  fysioterapi er nødvendig etter hjemreise.

Sykepleiertilbudet er :

 • Sårstell, fjerning av sting/agraffer
 • Trombose profylakse og blodprøvetaking
 • Tar nødvendig vekt, puls og blodtrykksmåling
 • Gir støttesamtaler og undervisning
 • Administrerer medisiner ved behov.
   

Tillegsmerknader :

 • Opererte med mekanisk eler biologisk ventil INR-kontrolleres. DVT-pasienter
  INR-kontrolleres. Fragminbehandling profylaktisk.
 • Tett samarbeid ved innleggende instans.
 • De fleste pasientene kommer fra sykehus.
 • Aktiviserende og skapende virksomhet i aktivitetsavdelingen
 • Sykesignalanlegg på alle rom og bad.

 

 
KONTAKT OSS Åstveit Helsesenter AS
Åstveitveien 73-5106
ØVRE ERVIK
Telefaks : 55 53 97 01
post@astveithelsesenter.no
Telefon: +47 55 53 97 00
   
Design|CMS: Netnor