Kreft

Kortfattet beskrivelse av ytelse/tilbud:

 • Pasienten får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg inkludert fysioterapi ved behov. Det utarbeides en behandlingsplan for oppholdet
 • Opplegget blir gitt av et tverfaglig team bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut.
 • Turgruppe m/fysioterapeut. Fellestrim m/fysioterapeut.
 • Sosialt samvær.
 • Legetilsyn ved behov.

  Alle får tilbud om 2 ukers opphold med mulighet for forlengelse ved behov. Dette vurderes ut i fra helsetilstand og forbedringspotensiale.

Sykepleiertilbudet er :

 • Omsorg/hjelp til smertebehandling med adekvate midler.
 • Kostveiledning
 • Tar nødvendige blodprøver
 • Gir støttesamtaler/bearbeiding av livssituasjonen.
 • Administrerer medisiner ved behov.

Fysioterapitilbudet er :

  • tilrettelagt individuell aktivitet ved behov
  • informasjon
  • gruppeaktivitet


   Tilleggsmerknader :

 • Nært samarbeid med pårørende og hjemmesykepleie.
 • Under oppholdet her, reiser pasienter til sykehuset ukentlig for onkologisk behandling.
 • Aktiviserende og skapende virksomheter i aktivitetsavdelingen
 • Sykesignalanlegg på alle rom og bad.

 

 
KONTAKT OSS Åstveit Helsesenter AS
Åstveitveien 73-5106
ØVRE ERVIK
Telefaks : 55 53 97 01
post@astveithelsesenter.no
Telefon: +47 55 53 97 00
   
Design|CMS: Netnor