Våre Tilbud

 
Kreftsykdom

REHABILITERINGSTILBUD TIL KREFTPASIENTER

Åstveit Helsesenter tilbyr tverrfaglig rehabilitering for pasienter som har vært gjennom kreftbehandling (større operasjoner/ omfattende kreftbehandling).
I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp en individuell behandlingsplan med definerte mål. Behandlingsplanen tilpasses individuelt etter forutsetninger og behov. Hovedmålet med rehabiliteringen vil være å bedre/ gjenvinne funksjon og oppleve mestring, aktivitet, deltakelse og økt livskvalitet.

Tilbudet omfatter:

 • Innkomstsamtale med sykepleier
 • Hjelp til smertelindring
 • Hjelp til å administrere medisiner ved behov
 • Sårbehandling. Fjerning av sting/ agraffer
 • Blodprøvetaking. Blodtrykksmåling.
 • Ved behov tilrettelegging av personlig stell/ dusj
 • Kostveiledning
 • Samtaler/ bearbeiding av livssituasjon og psykiske påkjenninger
 • Kartlegging av hjemmesituasjon. Hjelp til å bestille hjemmesykepleie/ hjemmehjelp.
 • Undersøkelse og innkomstsamtale med lege. Medisinsk oppfølging av lege ved behov.
 • Undersøkelse og innkomstsamtale med fysioterapeut
 • Individuell fysioterapi (aktive øvelser, bløtvevsbehandling, avspenning, tøyning etc)
 • Individuelt tilpasset treningsprogram
 • Informasjon om restriksjoner
 • Veiledning i egentrening
 • Aktivitet i grupper med vekt på økt styrke, bevegelighet, balanseevne og funksjon
 • Turgåing
 • Samtale med ergoterapeut ved behov
 • Bestilling av hjelpemidler ved behov
 • ADL- trening ved behov
 • Sosiale aktiviteter på kveldstid, handleturer
 • Informasjon om Kreftforeningen, Sunniva klinikk etc ved behov

 


 

 
KONTAKT OSS Åstveit Helsesenter AS
Åstveitveien 73-5106
ØVRE ERVIK
Telefaks : 55 53 97 01
post@astveithelsesenter.no
Telefon: +47 55 53 97 00
   
Design|CMS: Netnor