Våre Tilbud

 
Lungesykdom

Åstveit Helsesenter tilbyr tverrfaglig rehabilitering til pasienter med lungesykdom, både kroniske (KOLS, astma), akutt lungesyke (pneumonier) og nyopererte lungepasienter.
I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp en individuell behandlingsplan med definerte mål. Behandlingsplanen tilpasses individuelt etter forutsetninger og behov.

Hovedmålet med rehabiliteringen vil være å bedre/ gjenvinne funksjon og oppleve mestring, aktivitet, deltakelse og økt livskvalitet.

Tilbudet omfatter:

 • Innkomstsamtale med sykepleier
 • Hjelp til smertelindring
 • Hjelp til å administrere medisiner ved behov
 • Sårbehandling. Fjerning av evt. sting/agraffer
 • Blodprøvetaking. Blodtrykksmåling. Pulsmåling.
 • Hjelp til støttestrømper ved behov
 • Ved behov tilrettelegging av personlig stell/ dusj
 • Kostveiledning
 • Informasjon om lungesykdommen for å bli trygg i å bruke kroppen, redusere engstelse og usikkerhet, samt oppnå økt innsikt i egen sykdom
 • Hjelp til bedre mestringsstrategier i forbindelse med anfall
 • Informasjon om evt restriksjoner
 • Undersøkelse og innkomstsamtale med lege. Medisinsk oppfølging av lege ved behov.
 • Undersøkelse og innkomstsamtale med fysioterapeut
 • Individuell fysioterapi (drenasje- og hvilestillinger, avspenning, øvelser for styrke og utholdenhet, instruksjon i bruk av PEF og aktiv syklus, respirasjonsøvelser, bløtvevsbehandling m.m.)
 • Forflytningstrening og ADL- trening ved behov
 • Gruppetreninger som daglig fellestrim, hjertegruppe, samt deltakelse i andre grupper der det er hensiktsmessig
 • Individuelt tilpasset treningsprogram utarbeidet av fysioterapeut
 • Veiledning i egentrening
 • Veiledning i energiøkonomisering
 • Turgruppe
 • Samtale med ergoterapeut ved behov
 • Bestilling av hjelpemidler ved behov
 • Sosiale aktiviteter på kveldstid, handleturer
 • Kartlegging av hjemmesituasjon. Hjelp til å bestille hjemmesykepleie/ hjemmehjelp.
 • Ved behov formidles kontakt med kommunehelsetjenesten for videre oppfølging (fysioterapeut, ergoterapeut, fastlege)

 

 

 
KONTAKT OSS Åstveit Helsesenter AS
Åstveitveien 73-5106
ØVRE ERVIK
Telefaks : 55 53 97 01
post@astveithelsesenter.no
Telefon: +47 55 53 97 00
   
Design|CMS: Netnor