Mage- tarmkirurgi

Kortfattet beskrivelse av ytelse/tilbud:

 • Pasienten får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg inkludert fysioterapi.
  Det utarbeides en behandlingsplan for oppholdet
 • Opplegget blir gitt av et tverfaglig team bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut.
 • Turgruppe m/ fysioterapeut. Fellestrim m/ fysioterapeut
 • Sosialt samvær.
 • Legetilsyn ved behov.

Alle får tilbud om 2 ukers opphold med mulighet for forlengelse ved behov. dette vurderes ut i fra helsetilstand og forbedringspotensiale.


Sykepleiertilbudet er :

 • Sårskift/kontroll av bandasjen
 • Observere trombose/infeksjon
 • Assistanse til skift og stell av stomi etc..
 • Kostveiledning
 • Tar nødvendige blodprøver.
 • Administrerer medisiner ved behov.

Fysioterapitilbudet er :

 • tilrettelagt individuell aktivitet ved behov
 • informasjon
 • gruppeaktivitet

Tilleggsmerknader :

 • Nært samarbeid med innleggende instans.
 • Aktiviserende og skapende virksomheter i aktivitetsavdelingen
 • Sykesignalanlegg på alle rom og bad.
 
KONTAKT OSS Åstveit Helsesenter AS
Åstveitveien 73-5106
ØVRE ERVIK
Telefaks : 55 53 97 01
post@astveithelsesenter.no
Telefon: +47 55 53 97 00
   
Design|CMS: Netnor