Våre Tilbud

 
Muskel og skjlettlidelser

Åstveit Helsesenter tilbyr tverrfaglig rehabilitering til pasienter med muskel- skjelettlidelser (akutte/ kroniske smertetilstander, revmatiske lidelser, osteoporose)
I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp en individuell behandlingsplan med definerte mål. Behandlingsplanen tilpasses individuelt etter forutsetninger og behov.

Hovedmålet med rehabiliteringen vil være å bedre/ gjenvinne funksjon og oppleve mestring, aktivitet, deltakelse og økt livskvalitet.

Tilbudet omfatter:

 • Innkomstsamtale med sykepleier
 • Hjelp til smertelindring
 • Hjelp til å administrere medisiner ved behov
 • Blodprøvetaking. Blodtrykksmåling
 • Sårbehandling
 • Ved behov hjelp til støttestrømper
 • Ved behov tilrettelegging av personlig stell/ dusj
 • Kostveiledning
 • Undersøkelse og innkomstsamtale med lege. Medisinsk oppfølging av lege ved behov.
 • Undersøkelse og innkomstsamtale med fysioterapeut
 • Individuell fysioterapi
 • Gange-, trapp- og forflytningstrening
 • Individuelt tilpasset treningsprogram
 • Informasjon om evt restriksjoner
 • Veiledning i egentrening
 • Aktivitet i grupper med vekt på økt styrke, bevegelighet, balanseevne og funksjon. (Hoftegruppe, balansegruppe, fellestrim,)
 • Turgruppe
 • Samtale med ergoterapeut ved behov
 • Bestilling av hjelpemidler
 • ADL- trening ved behov
 • Veiledning i bruk av hjelpemidler
 • Sosiale aktiviteter på kveldstid. Handleturer.
 • Informasjon om videre rehabiliteringstilbud/ treningstilbud.
 • Kartlegging av hjemmesituasjon. Hjelp til å bestille hjemmesykepleie/ hjemmehjelp.
 • Ved behov formidles kontakt med kommunehelsetjenesten for videre oppfølging (fysioterapeut, ergoterapeut, fastlege)

 

 

 

 
KONTAKT OSS Åstveit Helsesenter AS
Åstveitveien 73-5106
ØVRE ERVIK
Telefaks : 55 53 97 01
post@astveithelsesenter.no
Telefon: +47 55 53 97 00
   
Design|CMS: Netnor