Muskel- og skjelettlidelser

(Kroniske lidelser og opererte)

Kortfattet beskrivelse av ytelse/tilbud:

 • Pasienten får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg inkludert fysioterapi. Det utarbeides en behandlingsplan for oppholdet
 • Opplegget blir gitt av et tverfaglig team bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut.
 • Turgruppe m/ fysioterapeut. Fellestrim m/ fysioterapeut. 
 • Legetilsyn ved behov.

 
Alle får tilbud om 2 ukers opphold med mulighet for forlengelse ved behov. Dette vurderes ut i fra helsetilstand og forbedringspotensiale.

 

 

Fysioterapitilbudet er :

 • Diverse typer øvelsesbehandling
 • Gang-/trapp- /forflytningstrening
 • Funksjonstrening av ADL aktiviteter
 • Utholdenhetstrening
 • Bløtvevsbehandling
 • Elektroterapi (Ultralyd, TNS, og interferens)
 • Instruksjon i – og utvikling av egentreningsprogrammer til den enkelte pasient
 • Sørge for at pasienten har nødvendig hjelpemidler til hjemreise.
 • Sørge for å kontakte videre behandlere når
  fysioterapi er nødvendig etter hjemreise.

Sykepleiertilbudet er :

- Sårstell, fjerning av sting/agraffer inkl
  trombose profylakse
- Hjelp til smertelindring
- Tar nødvendig blodprøver
- Gir kostinformasjon
- Hjelper til å komme i gang med personlig
   hygiene (ADL)
- Administrerer medisiner ved behov.

   

Tillegsmerknader :

 • De fleste pasientene kommer fra primærhelsetjenesten og sykehus.
 • Aktiviserende og skapende virksomheter i aktivitetsavdelingen
 • Sykesignalanlegg på alle rom og bad.

 

 

 
KONTAKT OSS Åstveit Helsesenter AS
Åstveitveien 73-5106
ØVRE ERVIK
Telefaks : 55 53 97 01
post@astveithelsesenter.no
Telefon: +47 55 53 97 00
   
Design|CMS: Netnor