Nevrologiske lidelser

(Parkinson, MS, Hjerneinfarkt/blødning)

Kortfattet beskrivelse av ytelse/tilbud:

 • Pasienten får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg inkludert daglig fysioterapi. det utarbeides en behandlingsplan for oppholdet.
 • Opplegget blir gitt av et tverfaglig team bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut.
 • Turgruppe m/fysioterapeut.  Fellestrim m/ fysioterapeut.
  Legetilsyn ved behov.
   

Alle får tilbud om 2 ukers opphold med mulighet for forlengelse ved behov. Dette vurderes ut i fra helsetilstand og forbedringspotensiale.

Fysioterapitilbudet er :

 • Diverse typer øvelsesbehandling
 • Gang-/ trapp- /forflytningstrening
 • Funksjonstrening av ADL aktiviteter
 • Utholdenhetstrening
 • Varme og isbehandling
 • Bløtvevsbehandling/ tøyninger 
 • Instruksjon i – og utvikling av egentreningsprogrammer til den
  enkelte pasient
 • Sørg for at pasienten har nødvendig
  hjelpemidler til hjemreise.
 • Sørge for å kontakte videre behandlere
  når fysioterapi er nødvendig etter hjemreise.

 

Sykepleiertilbudet er :

 • Administrerer medisiner ved behov.
 • Støttesamtaler
 • Hjelp til søknad om hjemmetjenester 
 • Hjelper til å komme i gang med personlig
  hygiene (ADL)
   

Tilleggsmerknader :

 • De fleste pasientene kommer fra primærhelsetjenesten og sykehus.
 • Aktiviserende og skapende virksomheter i aktivitetsavdelingen
 • Sykesignalanlegg på alle rom og bad.

 

 
KONTAKT OSS Åstveit Helsesenter AS
Åstveitveien 73-5106
ØVRE ERVIK
Telefaks : 55 53 97 01
post@astveithelsesenter.no
Telefon: +47 55 53 97 00
   
Design|CMS: Netnor