Kontakt oss

 
Om oss

Eier og styre

Åstveit Helsesenter er et privat rehabiliteringssenter eiet av Børre Jensen og Eivind Aase. Tone Kallekleiv er institusjonsleder.

Vår visjon

Åstveit Helsesenter skal være den beste rehabiliteringsinstitusjonen innen regionen.

Vår historie

Åstveit Helsesenter er i dag en del av spesialisthelsetjenesten og har ytelsesavtale med Helse Vest.
I 1944 besluttet Sjømannshjelpen å benytte de midler som man hadde til rådighet etter krigens opphør å bygge og drifte to helseinstitusjoner. Disse skulle ta seg av sjøfolkene som hadde seilt ute i mange krigsår. De bygget en institusjon på Østlandet og en på Vestlandet. Sjømennenes Helseheimen på Vestlandet ble lagt til Åstveit utenfor Bergen, og sto ferdig i 1955.

I 2005 fikk Børre Jensen og Eivind Aase anledning til å kjøpe institusjonen, bygningene og eiendommen fra Sjømannshjelpen. Åstveit Helsesenter ble stiftet og ble en del av spesialisthelsetjenesten i helseregionen.

Tverrfaglig team

Hver pasient vil bli fulgt opp av et tverrfaglig, tettarbeidende team bestående av leger, fysioterapeuter, ergoterapeut og sykepleiere. I tillegg har vi veiledere og holder på med å tilknytte oss ernæringsfysiolog. Pasienten står i fokus og skal være delaktig med å prege behandlingen sammen med fagekspertisen. 

Vårt team har bred kompetanse og fokus på videreutvikling og spesialisering.
 

  • I teamet vårt har vi en lege som er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og en lege som er spesialist i allmennmedisin 
  • Sykepleieravdelingen innehar bl.a kompetanse som spesial sykepleier innen kreftsykepleie, i aldring og eldreomsorg, intensivsykepleie, medisin og kirurgi, oppmerksomt nærvær innen rehabiliteringen av sykemeldte/arbeidsrettet rehabilitering. 
  • Fysioterapiavdelingen innehar bl.a kompetanse som oppmerksomt nærvær i oppfølgingen av sykemeldte/Arbeidsrettet rehabilitering og videreutdanning i fysioterapi for eldre. Én fysioterapeut er under spesialisering innen idrettsfysioterapi
  • Ergoterapiavdelingen innehar bl.a. kompetanse innen videreutdanning i fysisk aktivitet, videreutdanning i rehabilitering, videreutdanning i Bobath-konseptet (slagrehabilitering) og master i kunns

 

 

 

 
KONTAKT OSS Åstveit Helsesenter AS
Åstveitveien 73-5106
ØVRE ERVIK
Telefaks : 55 53 97 01
post@astveithelsesenter.no
Telefon: +47 55 53 97 00
   
Design|CMS: Netnor