Postoperativ ortopediske lidelser

(spes. Hofte- kneprotese og ryggopererte)

Kortfattet beskrivelse av ytelse/tilbud:

 • Pasienten får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg inkludert fysioterapi. Det utarbeides en behandlingsplan for oppholdet
 • Opplegget blir gitt av et tverfaglig team bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut.
 • Rehabiliteringen foregår både individuelt, i grupper(hoftegruppe) og som egentrening.
 • Opplæring og informasjon blir gitt både individuelt og i grupper.
  Legetilsyn ved behov

Alle får tilbud om 2 ukers opphold med mulighet for forlengelse. Dette vurderes ut i fra helsetilstand og forbedringspotensiale.

Fysioterapitilbudet er :

 • Diverse typer øvelsesbehandling
 • Gang-/ trapp- /forflytningstrening
 • Funksjonstrening av ADL aktiviteter
 • Utholdenhetstrening
 • Bløtvevsbehandling  
 • Instruksjon i – og utvikling av
  egentreningsprogrammer   til den enkelte pasient.
 • Sørge for at pasienten har nødvendige
  hjelpemidler til hjemreise.
 • Sørge for å kontakte videre behandlere når
  fysioterapi er nødvendig etter hjemreise.

 

 

Sykepleiertilbudet er :

 • Motarbeide kontrakturer
 • Sårstell, fjerning av sting/agraffer inklusiv
  trombose profylakse
 • Fragminbehandling og observering av evt. infeksjoner.
 • Undervisning og hjelp til smertelindring 
 • Tar nødvendig blodprøver og puls, blodtrykksmåling
 • Hjelper til med å komme i gang med personlig
  hygiene (ADL)
 • Administrerer medisiner ved behov.
   

Tilleggsmerknader :

I forhold til denne pasientgruppen har vi grunnet stor pågang og lang ventetid, formalisert et
Samarbeid med noen sykehus om faste plasser pr.uke:

 • Kysthospitalet i Hagavik 4 pl pr uke
 • Haukeland Universitetssykehus ort.avd 5 pl pr uke
 • Haraldsplass Diakonale sykehus 4 pl pr uke

Sykehusene har ulike behandlingsregimer de ønsker gjennomført hos oss. Vi har derfor et nært samarbeid med innleggende instans. Vi hospiterer på sykehusene og tar også imot personell fra ulike aktuelle sykehus for informasjon og nettverksbygging. Pasientene i denne gruppen må stort sett være selvstelt i ADL-funksjonene.

 • Aktiviserende og skapende virksomhet i aktivitetsavdelingen.
 • Sykesignalanlegg på alle rom og bad.

 

 
KONTAKT OSS Åstveit Helsesenter AS
Åstveitveien 73-5106
ØVRE ERVIK
Telefaks : 55 53 97 01
post@astveithelsesenter.no
Telefon: +47 55 53 97 00
   
Design|CMS: Netnor