Slag

Kortfattet beskrivelse av ytelse/tilbud:

 • Pasienten får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg inkludert fysioterapi. Det utarbeides en behandlingsplan for oppholdet
 • Opplegget blir gitt av et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut.
 • Mest vanlig med individuelt behandlingsopplegg.
 • Turgrupper m/fysioterapeut. Fellestrim m/fysioterapeut.
   Legetilsyn ved behov

Alle får tilbud om 2 ukers opphold med mulighet for forlengelse. Dette vurderes ut i fra helsetilstand og forbedringspotensiale.

Fysioterapitilbudet er :

 • Diverse typer øvelsesbehandling
 • Gang-/ trapp- /forflytningstrening
 • Funksjonstrening av ADL aktiviteter
 • Utholdenhetstrening
 • Varme-/isbehandling
 • Tøyninger 
 • Instruksjon i – og utvikling av egentreningsprogrammer til den enkelte pasient
 • Sørge for at pasienten har nødvendig hjelpemidler til hjemreise.
 • Sørge for å kontakte videre behandlere når fysioterapi er nødvendig etter hjemreise.

 

Sykepleiertilbudet er :

 • Forebygging av kontraktur og trombose
 • Tar nødvendig blodprøver
 • Jevnlig blodtrykksmåling
 • Gir kostinformasjon
 • Hjelper til å komme i gang med personlig hygiene (ADL)
 • Administrerer medisiner ved behov.
   

Tilleggsmerknader :

 • De fleste pasientene kommer fra primærhelsetjenesten og sykehus.
  Vi oppretter kontakt med ortopediingeniør for å ta mål og tilpasse skinner o.l. ved behov.
 • ADL-tilrettelagt måltider
 • Aktiviserende og skapende virksomheter i aktivitetsavdelingen.
 • Sykesignalanlegg på alle rom og bad.

 

 
KONTAKT OSS Åstveit Helsesenter AS
Åstveitveien 73-5106
ØVRE ERVIK
Telefaks : 55 53 97 01
post@astveithelsesenter.no
Telefon: +47 55 53 97 00
   
Design|CMS: Netnor